ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΟΓΚΑ ΜΑΙΟΥ

 

ΟΛΙΣΤΙΚΗ ΣΑΤΥΑΝΑΝΤΑ ΓΙΟΓΚΑ  απόσπασμα

 του Παραμαχάμσα Νιραντζανανάντα Σαρασουάτι


Το κύριο θέμα της Σατυανάντα γιόγκα είναι η αφύπνιση των ικανοτήτων του κεφαλιού, της καρδιάς και των χεριών. 

Το κεφάλι συμβολίζει την ευφυία, την σοφία, την γνώση, την κατανόηση, την επίγνωση και την παρατήρηση. Η καρδιά συμβολίζει τα αισθήματα, τις συγκινησιακές καταστάσεις και τα συναισθήματα. Τα χέρια συμβολίζουν την ικανότητα να δρούμε, να εκτελούμε έργα και να δημιουργούμε. Η ικανότητα να διαχειριζόμαστε τα τρία αυτά στοιχεία της ζωής μας αποτελεί την ανάγκη του 21ου αιώνα, γιατί η ισορροπία αυτή θα κάνει ένα άτομο ολοκληρωμένο και πλήρες.

Το πλήρες σύστημα της γιόγκα διαιρείται σε τέσσερα κύρια μέρη.

Το πρώτο μέρος είναι να εκπαιδεύσουμε και να πειθαρχήσουμε τη νοητική μας συμπεριφορά, τις στάσεις και την ανάμειξή μας με τον υλικό κόσμο, ασκώντας τα γιάμας(περιορισμοί) και νιγιάμας(πειθαρχίες). Αυτές οι δύο κατηγορίες ασκήσεων είναι υπεύθυνες για τον μετασχηματισμό του νοητικού μας προγραμματισμού.

Στο δεύτερο μέρος αρχίζουμε να δουλεύουμε με το σώμα μας για να τροφοδοτήσουμε τα φυσικά όργανα με υγεία και ευεξία. Η έρευνα έχει δείξει ότι πολλές ψυχοσωματικές ασθένειες και διαταραχές μπορούν να αντιμετωπισθούν με γιογκικές αρχές και πρακτικές. Η γιόγκα δεν διαχειρίζεται τα συμπτώματα. Η γιόγκα διαχειρίζεται εσάς. Αν είσθε σε θέση να έχετε μία φυσιολογική ζωή, αυτά τα συμπτώματα θα σας αφήσουν φυσιολογικά.

Το τρίτο στοιχείο της γιόγκα είναι η διαχείρηση του νου, που αποτελεί και το κύριο θέμα της γιόγκα.

Μόνο το 10% του εγκεφάλου είναι ενεργό, το 90% είναι ακόμα ανενεργό. Ζούμε σύμφωνα με τις υπαγορεύσεις αυτού του περιορισμένου νου. Όταν δεν είμαστε σε θέση να εκπληρώσουμε τις προσδοκίες και τις επιθυμίες μας, αναδύονται ανασφάλεια, ένταση, άγχος, φόβος και εσωτερική σύγκρουση. Για να είμαστε ευτυχισμένοι, νομίζουμε ότι χρειαζόμαστε να έχουμε κάτι και όταν δεν μπορούμε να το αποκτήσουμε, νοιώθουμε απογοήτευση και επιθετικότητα. Νοητικά, παρακινούμαστε από την αναζήτηση για ευτυχία που ικανοποιεί τις δικές μας ανάγκες, χωρίς καμία φροντίδα για τους άλλους. Έτσι κάνουν την εμφάνισή τους η κτητικότητα και ο εγωισμός. Η διαύγεια του νου θολώνει και η σύγχυση και η εσωτερική σύγκρουση κυριαρχούν στην ανθρώπινη προσωπικότητα.

Στην νοητική πλευρά της γιόγκα, αποκτούμε επίγνωση των τεσσάρων στοιχείων του νου- δυνάμεις, αδυναμίες, φιλοδοξίες και ανάγκες. Έχουμε την δύναμη μέσα μας αλλά δεν έχουμε επίγνωση για αυτήν. Ταυτιζόμαστε με τις αδυναμίες και τα ελαττώματά μας και γίνονται αυτά η πραγματικότητα. Έχουμε ανάγκες αλλά ταυτιζόμαστε με τις φιλοδοξίες και τις επιδιώκουμε  αγνοώντας τις ανάγκες μας. Έχουμε μεγαλύτερη επίγνωση των φιλοδοξιών και των αδυναμιών μας και μικρότερη των δυνάμεων και των αναγκών μας.

Πως βγαίνουμε από αυτήν την κατάσταση; Οι γιογκικές πρακτικές της χαλάρωσης και συγκέντρωσης αυξάνουν την επίγνωση, την παρατήρηση και την αντίληψη της νοητικής συμπεριφοράς, ρυθμίζοντας το νου και τις εκφράσεις του.

Η νοητική γιόγκα αρχίζει με μια πολύ απλή πρακτική χαλάρωσης, γνωστή σαν γιόγκα νίντρα. Με την χαλάρωση επιτυγχάνεται η συγκέντρωση, η εστίαση των νοητικών δεξιοτήτων και της επίγνωσης, προκειμένου να επιτύχουμε αυτά που χρειαζόμαστε και φιλοδοξούμε να αποκτήσουμε στη ζωή.

Το τέταρτο μέρος της γιόγκα είναι η πνευματική κατανόηση, που είναι το αποτέλεσμα σοφίας-εφαρμοσμένης γνώσης. Η γνώση είναι εκεί αλλά δεν εφαρμόζεται ποτέ. Η πνευματική εξέλιξη ξεκινά με την κατανόηση και την εφαρμοσμένη γνώση, που είναι η διαλογιστική διαδικασία που οδηγεί σε μία διαφοροποιημένη κατάσταση συνειδητότητας.