ΔΙΑΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαλογισμός είναι η επικοινωνία με τον εσωτερικό εαυτό.

Είναι το μέσο διεύρυνσης της συνειδητότητας, υπερβαίνοντας την εξωτερική ύπαρξη και ερχόμενοι σε επαφή με την άπειρη πηγή του φωτός και της αλήθειας.

Μέσα από τον διαλογισμό αρχίζουμε να καταλαβαίνουμε ότι η αιτία των απογοητεύσεων, της δυστυχίας και των προβλημάτων μας δεν είναι ο εξωτερικός-υλικός κόσμος. Η αιτία της μόνιμης ανησυχίας μας είναι εσωτερική. Από την στιγμή που το αναγνωρίσουμε μπορούμε να αποφύγουμε το χάσιμο του χρόνου και της ενέργειας στην προσπάθειά μας να βελτιώσουμε το εξωτερικό περιβάλλον μας και να αρχίσουμε να κοιτάμε βαθειά μέσα μας. Ανακαλύπτουμε έτσι τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματά μας.

Μερικά από τα κίνητρα που παροτρύνουν τους ανθρώπους στο Διαλογισμό είναι:

  • Καλλιέργεια εσωτερικής σχέσης με τον Θεό
  • Χαλάρωση του σώματος και του νου και ανανέωση της ροής ενέργειας, ώστε να μπορέσει κάποιος να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τις ευθύνες μιας δραστήριας ζωής
  • Καλλιέργεια ενός νου που δρα γαλήνια και αποτελεσματικά
  • Καλλιέργεια ήρεμης και θετικής στάσης απέναντι στην ζωή
  • Ξεπέρασμα συναισθηματικών προβλημάτων
  • Ανάπτυξη της δύναμης της θέλησης
  • Απελευθέρωση των δυνάμεων του νου που βρίσκονται σε λανθάνουσα κατάσταση
  • Αντιμετώπιση πολλών ασθενειών, ιδιαίτερα των ψυχοσωματικών

Διδάσκονται πρακτικές Πρατυαχάρα, που έχουν στόχο το αποτράβηγμα των αισθήσεων από τα εξωτερικά ερεθίσματα ώστε να αρχίσουμε να παρατηρούμε τον νου και πρακτικές Ντάρανα που στοχεύουν στην συγκέντρωση του νου.