ΠΟΤΕ ΜΗΝ ΑΝΑΖΗΤΕΙΤΕ ΤΗΝ ΕΥΤΥΧΙΑ ΜΕΣΩ...

Ποτέ μην αναζητείτε την ευτυχία μέσω οποιουδήποτε ανθρώπου, ζητήματος ή συμβάντος.

Συγγραφέας: 
Swami Satyananda Saraswati