ΚΑΜΜΙΑ ΔΥΝΑΜΗ ΚΑΙ ΚΑΝΕΙΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ...

Καμμία δύναμη και κανείς άνθρωπος δεν μπορεί να σας εκμεταλλευτεί αν είστε ειλικρινής με τον εαυτό σας και τον σκοπό σας.

Συγγραφέας: 
Swami Niranjanananda Saraswati