ΓΕΜΙΣΤΕ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ...

Γεμίστε τους άλλους για να μπορέσετε να γεμίσετε εσείς.

Συγγραφέας: 
Swami Sivamurti Saraswati