ΠΟΝΟΣ: ΕΜΠΟΔΙΟ Η ΘΕΙΟ ΔΩΡΟ;

με τον Σουάμι Απαροκσανάντα

Εξειδικεύεται στην κρίγια γιόγκα, την κάρμα γιόγκα, την γιογκική διατροφή και την γιογκική οικολογία.

Ο πόνος είναι ο παλαιότερος εχθρός του ανθρώπου και την ίδια στιγμή ο καλύτερός του φίλος. Παρόλο που σκόπιμα προσπαθούμε να αποφύγουμε τον πόνο, δεν μπορούμε να επιβιώσουμε χωρίς αυτόν. Ο πόνος είναι ο εγγενής μηχανισμός που μας προειδοποιεί για την εσωτερική ασθένεια αλλά και για τον εξωτερικό κίνδυνο. Χωρίς πόνο δεν θα υπήρχε το ερέθισμα για επιβίωση και ανάπτυξη.