ΚΙΡΤΑΝ

Το κίρταν είναι μια πρακτική της Νάντα Γιόγκα της Γιόγκα του ήχου και χρησιμοποιεί τα μάντρα (ηχητικές δονήσεις) που χαλαρώνουν το σώμα και το νου και απελευθερώνουν τις νοητικές και ψυχικές δυνάμεις που υπάρχουν μέσα μας, επίσης είναι μια πρακτική που βοηθάει την απελευθέρωση και καλύτερη διαχείρηση της συναισθηματικής ενέργειας φέρνοντας ένα αίσθημα αποφόρτισης, ευέξιας, ισορροπίας, πληρότητας και επαφής με τον ανώτερο εαυτό μας.

Έτσι λέγεται ότι με την εξάσκηση και τελειοποίηση των διαφόρων μάντρας, κάποιος εξαγνίζει και αφυπνίζει σταδιακά τα διάφορα τσάκρας στο σώμα, αφυπνίζοντας αντίστοιχα τα ανώτερα κέντρα του εγκεφάλου.

Τα μάντρας στοχεύουν στο να επηρεάζουν και να αφυπνίζουν την παραψυχική δονητική περιοχή.

Δεν έχει σημασία αν τα κατανοείτε διανοητικά, λογικά ή όχι. Απαγγέλλοντας και επαναλαμβάνοντας ένα μάντρα προξενείται μια μορφή αλλαγής, κάποια εσωτερική αλλαγή.