ΖΩΝΤΑΣ ΣΥΝΕΙΔΗΤΑ ΜΕ ΤΑ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΣ ΤΡΟΠΟΥΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥΣ

με την Σουάμι Σιβαμούρτι Σαρασουάτι στο Χατζηκυριάκειο Ορφανοτροφείο.

Τα συναισθήματα λειτουργούν καταλυτικά στην ζωή μας. Ανάλογα με την ποιότητά τους και με την στάση μας απέναντι σε αυτά άλλοτε μας δεσμεύουν, άλλοτε μας περιορίζουν και άλλοτε μας απελευθερώνουν.

Τα αρνητικά συναισθήματα δεν εξαφανίζονται από μόνα τους ακόμα και αν εμείς υποκρινόμαστε ότι δεν υπάρχουν. Η άγνοια, ή άρνηση ή η καταπίεσή τους δεν μπορεί να μας οδηγήσει σε κάποια ικανοποιητική λύση για τη ζωή μας, παρά μόνο σε ένα φαύλο κύκλο δράσης και αντίδρασης που γεννά πόνο.

Το πρώτο βήμα είναι η επίγνωση ότι υπάρχει αυτή η αρνητική όψη, έπειτα η αποδοχή ότι είναι στοιχείο της φύσης μας και τέλος η προσπάθεια της επεξεργασίας και της μεταμόρφωσης όλων αυτών των αρνητικών συναισθημάτων.

Εργαλεία για όλη αυτή την εργασία παρέχει η Γιόγκα. Ανακαλύπτουμε τον νοητικό μας προγραμματισμό και αποκτούμε καλύτερη θέαση της ζωής.