ΓΙΟΓΚΑ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

Η Γιόγκικη προσέγγιση της προσωπικότητας και της ανάπτυξής της.

Τι είναι προσωπικότητα? 

Το ευδιάκριτο και χαρακτηριστικό μοντέλο της αντίληψης, μνήμης, σκέψης, συναισθημάτων και συμπεριφοράς που καθορίζουν το ξεχωριστό προσωπικό στυλ της αλληλεπίδρασης με το φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον.

Θεωρητικό και πρακτικό μάθημα. Αναλύεται η ανάπτυξη της προσωπικότητας σε σχέση με τα Τσάκρας και κάτω από το πρίσμα των ποιοτήτων των Γκούνας.

Το σύστημα των τσάκρας είναι ένα αξιόπιστο μοντέλο μέσα από το οποίο μπορούμε να “κοιτάξουμε” την προσωπικότητά μας. Ο κάθε ένας από εμάς «ειδικεύεται» σε ένα ή δύο. Τα πιο ενεργά τσάκρας καθορίζουν το προσωπικό μας «στυλ» με το οποίο σχετιζόμαστε με τον κόσμο.