ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΤΣΑΚΡΑΣ

Τα τσάκρας είναι κόμβοι ή δίνες πρανικής ενέργειας σε συγκεκριμένες περιοχές του ενεργειακού σώματος. Τα κυριότερα βρίσκονται κατά μήκος της σπονδυλικής στήλης αλλά δεν ανήκουν στο φυσικό σώμα.

Τα τσάκρας ελέγχουν την κυκλοφορία της ενέργειας στο σώμα και το κάθε ένα από αυτά είναι υπεύθυνο για την καλή λειτουργία συγκεκριμένων περιοχών του σώματος. Τροφοδοτούν με ενέργεια τα όργανα, τους αδένες, τα συμπλέγματα νεύρων.

Κάθε τσάκρα είναι ένας διακόπτης που “ανοίγει” συγκεκριμένες περιοχές του εγκεφάλου και ρυθμίζει συγκεκριμένες περιοχές του σώματος.

Αντιστοιχούν σε ενδοκρινείς αδένες.

Συνδέονται με νοητικές καταστάσεις και συναισθήματα.

Στους περισσότερους ανθρώπους άλλα τσάκρα υπολειτουργούν και άλλα υπερλειτουργούν και σπάνια βρίσκονται σε ισορροπία μεταξύ τους.

Οι πρακτικές της γιόγκα ρυθμίζουν την λειτουργία τους και ευεργετούν στο σύνολο τον ανθρώπινο οργανισμό.