ΡΑΤΖΑ ΓΙΟΓΚΑ

Η επιστήμης της εξερεύνησης του νου. Ασχολείται με την εξερεύνηση του εσωτερικού κόσμου και την αποδέσμευση της δύναμης και της γνώσης που είναι συγκεντρωμένες εκεί.

Αναπτύσσονται τα Γιάμας και Νιγιάμας, σύμφωνα με τις Γιόγκα Σούτρας του Πατάντζαλι μέσα σε περιβάλλον αλληλεπίδρασης.

Τα Γιάμας εναρμονίζουν τις κοινωνικές μας αλληλεπιδράσεις.

Τα Νιγιάμας εναρμονίζουν τον εσωτερικό μας κόσμο. Οι δύο αυτοί κανόνες έχουν σχεδιασθεί για να μειώσουν την σύγκρουση ανάμεσα στις εξωτερικές δράσεις και τις εσωτερικές στάσεις του ανθρώπου.

Η έστω και μικρή εφαρμογή τους οδηγεί σε μεγαλύτερη ειρήνη του νου.