ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΒΑΣΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ - ΧΑΘΑ ΓΙΟΓΚΑ

Ο Βασικός Κύκλος Μαθημάτων εστιάζει στα βασικά στοιχεία της γιόγκα και προορίζεται τόσο για αρχάριους όσο και για προχωρημένους. Τα μαθήματα του βασικού κύκλου διαρκούν 1 ½ ώρα.

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΣ ΚΥΚΛΟΣ

Ο Εξειδικευμένος Κύκλος Μαθημάτων εστιάζει σε πιο συγκεκριμένες ασκήσεις, και προορίζεται για περισσότερο προχωρημένους.

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

Τα Σεμινάρια αφορούν αυτόνομες διδασκαλίες που μπορεί κανείς να παρακολουθήσει ανεξάρτητα από το εάν ακολουθεί κάποιον από τους τακτικούς κύκλους μαθημάτων.

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Δείτε το εβδομαδιαίο πρόγραμμα όλων των δραστηριοτήτων του κέντρου.